header (1)päis, päistiitel Tekstitöötluses nimetatakse päiseks üht või mitut tekstirida, mis asuvad iga lehekülje ülaservas. Kui päise tekst on kord kindlaks määratud, siis paneb programm selle ise automaatselt igale lehele paika.
Enamik tekstiprotsessoreid lubab päises kasutada erisümboleid, mis esindavad muutuvaid väärtusi. Näiteks võib päisesse kirjutada leheküljenumbrit esindava sümboli ning tekstiprotsessor asendab selle igal lehel tegeliku leheküljenumbriga. Kui teksti toimetamise käigus leheküljenumbrid muutuvad, siis programm korrigeerib neid ise. Samuti võib päises olla kuupäeva sümbol ning iga kord, kui te dokumenti välja prindite, asendatakse see sümbol jooksva kuupäevaga.