compress (1)tihendama Salvestatavaid andmeid faili suuruse vähendamise eesmärgil mingi algoritmi abil töötlema. Tihendatud andmete hilisemaks kasutamiseks peab jälle kasutama konkreetsele tihendusalgoritmile vastavat hõrendusalgoritmi. Tihendamist kasutatakse näit. heli ja graafika ning eriti video salvestamisel, samuti voogvideo edastamisel üle Interneti

Vt. ka codec