GPU (Graphics Processing Unit)



graafikaprotsessor Graafikakaardil paiknev mikroprotsessor, mis on projekteeritud spetsiaalselt graafikainformatsiooni töötlemiseks ja kuvamiseks. Graafikaprotsessori eelkäijateks olid graafikakiibid, mis kujutasid endast lihtsalt mäluvastendusega juhtimisporte ja mõnikord mäluvastendusega bittrastreid. Graafikaprotsessorite puhul on neile funktsioonidele lisandunud sõltumatu programmeerimise võimalus.

Kaasaegsed graafikaprotsessorid kasutavad suuremat osa oma arvutusvõimsusest 3-mõõtmelise graafika arvutusteks