0TLP (Zero Transmission Level Point)null-ülekandenivoo punkt Punkt sidesüsteemis, kus referentsnivoo on 1 mW ehk 0 dBm. Sideliikluse tegeliku võimsuse nivoo ei pea seejuures tingimata olema o dBm ning on harilikult alla referentsnivoo. Referentsnivood kasutatakse sidesüsteemide projekteerimisel ja testimisel