freezehanguma Programmi või kogu süsteemi hangumine tähendab seda, et ainult see programm või kogu süsteem lakkab reageerimast klaviatuurile ja hiirele. Ekraanil jääb kõik seisma, kaasa arvatud hiirekursor. Hangumine erineb krahhist selle poolest, et krahhi korral toimub programmist väljumine ja ekraanile ilmub veateade. Arvuti hangumise korral ei aita muu, kui kasutada nuppe "Power" või "Reset"