IP packetIP pakett Standardset IP protokolli kasutades üle Interneti edastatav andmeüksus. Iga pakett algab päisega, mis sisaldab adresseerimis- ja juhtinformatsiooni. Erinevalt ATM protokollist, kus pakettide pikkus on fikseeritud, võivad võivad IP paketid sõltuvalt edastatavatest andmetest olla erineva pikkusega