single-user gameüksimäng Video- või arvutimäng, kus mängitakse üksinda arvutiprogrammi vastu

Vt. ka multiuser game