ICP (Internet Content Provider)Interneti sisuteenuse pakkuja Asutus või organisatsioon, mis tegeleb sisu tekitamisega Internetti ülespanekuks

Tüüpiline sisuteenuse pakkuja on näit. www.1182.ee ning selleks võib lugeda ka käesoleva e-teatmiku autorit