parallel programmingparalleelprogrammeerimine Programmeerimismeetod, mis kasutab paljude operatsioonide paralleelseks teostamiseks üht või mitut arvutit (vt. hajus-andmetöötlus). Paralleelprogrammeerimine tõstab oluliselt multiprotsessorarvutite jõudlust.

Paralleelprogrammeerimises jaotatakse tegumid suhteliselt sõltumatult töödeldavateks alamtegumiteks, mille tulemused hiljem ühendatakse üheks terviklikuks lahenduseks.

Paralleelprogrammeerimine on eriti efektiivne selliste ülesannete lahendamisel, mille alamtegumiteks jaotamist on hõlbus teostada, näit. selliste puhtmatemaatiliste probleemide puhul nagu algteguriteks lahutamine