critical sectionkriitiline sektsioon Programmeerimises nimetatakse kriitiliseks sektsiooniks koodilõiku, mida saab täita ainult üks protsess korraga. Harilikult antakse protsessile täitmiseks kindel ajavahemik ja ooteaeg (aeg, mis kulub enne, kui protsess saab selle koodi täitmisele asuda). Protsessidele sisenemis- ja väljumisaegade määramiseks kasutatakse mingit sünkroniseerimismehhanismi, näit. semafoori