protected variablekaitstud muutuja Klassi liige, mida saab kasutada ainult see klass, millesse see muutuja kuulub. Kuna ükski teine klass ei saa seda informatsiooni kogemata muuta, siis on see alati õige