hot spot (4)kuumkoht Programmi käsud, mida tegelikus töös kõige rohkem kasutatakse. Programmi täitmise seisukohalt on kuumkohtadeks alamprogrammid, mida tuleb lihvida