audio filehelifail Digitaalselt salvestatud heli (muusika, kõne jne). Mikrofonist tuleb heli elektrilise analoogsignaalina, mis pärast võimendamist ja diskreetimist digiteeritakse ja salvestatakse failina. Énamasti toimub enne salvestamist ka müra mahasurumine ja faili tihendamine.

Helifailide salvestamisel on kasutusel hulk erinevaid failivorminguid. Kõige populaarsem helifaili vorming on praegu (2005) MP3, mille juures kasutatakse kadudega tihendamist. Ilma andmetihenduseta heli salvestamiseks on kõige populaarsem vorming WAV, mis põhineb RIFF-vormingul. Macintosh’i arvutitel vastab sellele AIFF