mrouter (multicast router)multiedastusruuter Ruuterprogramm, mis teeb vahet multiedastus- ja ainuedastuspakettide vahel ning määrab ära, kuidas neid tuleb edastada üle multiedastusinterneti (viimast nimetatakse ka Mbone e. multiedastusmagistraaliks). Vastavat algoritmi kasutades teatab multiedastusruuter kommutaatorile, mida multiedastuspakettidega tuleb teha.

Multiedastusruuterid paiknevad ühel ja samal magistraalil koos ainuedastusruuteritega ning nad hoolitsevad selle eest, et multiedastuspaketid pääsevad vabalt läbi ainuedastusruuterite järgmisele multiedastusruuterile. Seda nimetatakse IP-tunneleerimiseks.

Multiedastusruuterid kasutavad kaht marsruutimisprotokolli - tihemarsruutimist ja hõremarsruutimist sõltuvalt kasutadaolevast ribalaiusest ja parajasti liinil olevate kasutajate arvust. Kui ribalaiust on piisavalt ja kasutajaid palju, kasutatakse tihemarsruutimist ning kui ribalaius on piiratud ja kasutajad paiknevad hõredalt, kasutatakse hõremarsruutimist