swimujumine Signaali parameetrite häiringuline kõikumine, mis on aeglasem kui värin, kuid kiirem kui hulkumine