synchronization (2)sünkroniseerimine, sünkronisatsioon, Kahe signaali sageduse ja faasi ühitamine.

Video- ja televisioonitehnikas joonistab elektronkiir pildi ekraanile ridade kaupa ülalt alla. Et pilt püsiks ekraanil stabiilsena, eelneb igale reale reasünkroimpulss ja igale poolkaadrile kaadrisünkroimpulss. Nende impulsside abil sünkroniseeritakse teleriekraanile saadetav signaal telestuudio või videoseadme signaaliga