wired networkfiksvõrk Sidevõrk, kus ühendusteks kasutatakse juhtmeid (või valguskaableid). Kui ingl. k. on kasutusel terminid "wired network" (traatühendustega võrk"ja "wireless network" (traadita võrk), siis eesti k. on hakatud kasutama vastavalt termineid "fiksvõrk" ja "mobiilvõrk"