teletypeteletaip Kirjutusmasin, mille abil saab teksti muuta sideliine mööda edastatavateks elektrisignaalideks. Nimetus "teletaip" tuleb firma Teletype Corporation nimest, millele kuulus selles vallas rida olulisi patente.

Teletype Corporation asutati 1906.a. nime all Morkrum Company, 1925.a. ühines Kleinschmidt Electric Company’ga ja 1929.a. nimetati ümber Teletype Corporation’iks. 1930.a. ostis Teletype Corporation’i Bell Systems. 1984.a. asendati Teletype Corporation’i nimi ja logo AT&T omadega. 1990-ndatel Teletype vaikselt hääbus ja praegu on sellel krundil ostukeskus.

Algul kasutati teletaipe sidevahendina, kuid 1960-ndatel võeti need kasutusele ka arvutite sisend-väljundseadmetena. Harilikult olid teletaibid varustatud perforaatoritega, nii et klaviatuurilt arvutisse sisestatud informatsioon salvestati ka paberist perfolindile. Arvuti väljundinformatsioon perforeeriti samuti paberlindile, mida tolleaegsed programmeerijad suutsid ka käsitsi lugeda. Interaktiivsed kuvariga terminalid hakkasid levima 1970-ndatel aastatel