WAP (Wireless Access Point)



traadita pääsupunkt WiFi võrgu (IEEE 802.11 võrgu) pääsupunkt