spanning treetäispuu Graafiteoorias sidusa orienteerimata graafi puu, mis sisaldab kõiki graafi tippe

Siniste servadega ühendatud tipud moodustavad täispuu