punch cardperfokaart Informatsioonikandja, mis kujutab endast teatud kindlal viisil mulgustatud USA paberdollari mõõtmetega siledast kartongist kaarti. Perfokaarte võtsid esimestena kasutusele Bouchon ja Falcon, kes kasutasid neid kangastelgede juhtimiseks. 1837.a. ehitas Charles Babbage esimese programmeeritava arvuti, mis kasutas perfokaarte arvutuste järjekorra määramiseks. USA 1890.a. rahvaloenduse tarvis ehitati perfokaartidega töötavad tabeldusmasinad ning põhimõtteliselt samasuguseid perfokaartidega masinaid kasutatakse seal tänapäevani (viimati 2004.a.) üleriigiliste valimiste puhul hääletusmasinatena.

Ka esimeste elektronarvutite juures kasutati andmete ja programmide sisestamiseks ning tulemuste väljastamiseks perfokaarte ning alles 1970-ndatel aastatel kadusid need seoses odavate ketasmälude ja kasutajaterminalide ilmumisega järk-järgult käibelt