ICA (Independent Computing Architecture)Rakendusserversüsteemi protokoll firmalt Citrix Systems, mis defineerib platvormist sõltumatu serveri ja klientide vahelise andmevahetuse spetsifikatsiooni. Seda protokolli kasutavad Citrix’i tooted WinFrame ja MetaFrame, mis teevad võimalikuks tavaliste Windows’i rakenduste käitamise sobival Windows’i serveril ning tagavad kõigile ICA toega klientidele juurdepääsu neile rakendustele.

ICA sarnaneb teatud määral aknaserveritele nagu näit. X Window System, kuid on laiemate võimalustega. ICA võimaldab kasutajapoolset andmesisestust ja pakub mitmesuguseid vahendeid serveris parajasti käitatava rakenduse poolt ekraanipildi saatmiseks klientidele. Peamiseks probleemiks on siin asjaolu, et kuna klientarvuti võib olla teisel platvormil (mitte Windows) ja selles ei pruugi üldse olla Windows’i graafilise kasutajliidese rutiine, siis peab server saatma kliendile ekraanipilte bittrastritena ja aeglaste sideliinide korral võib kogu süsteem muutuda liiga aeglaseks. See on üks põhjusi, miks taolise võrguarhitektuuri populaarsus ei ole kasvanud nii kiiresti kui loodeti