vector (2)vektor Maatriksalgebras üherealine või üheveeruline maatriks