LDPC (Low Density Parity Check Code)hõre paarsuskontrolli kood LDPC-kood (Gallageri kood) on tõenäosuslik veaparanduskood, mida kasutatakse digitaalse informatsiooni ülekandel mürastes kanalites. LDPC jt. veaparanduskoodid ei taga küll ideaalselt veavaba ülekannet, kuid vigade esinemise tõenäosust saab viia kuitahes väikeseks. LDPC oli esimene kood, mis võimaldas Shannoni piirile lähedast ülekandekiirust. LDPC koode saab kasutada satelliitsides, kosmilises kaugsides ja kõvaketaste juures. Kõvaketaste puhul on need parimad kõigist võimalikest koodidest.

LDPC töötas Robert Gallager välja juba 1963.a, kuid selle praktiline kasutuselevõtt viibis tehniliste raskuste tõttu aastakümneid. Alles 2003.a. võeti LDPC aluseks satelliit-digitelevisiooni standardi loomisel