suspendseiskama Tööd ajutiselt peatama. Kaasaskantavates arvutites tähendab see kõvaketta väljalülitamist ja keskprotsessori viimist tühikäigule kõige madalama kiirusega. Kõik rakendused jäävad seejuures mällu

Vt. ka hibernation