AC-3 (Active Coding-3)Dolby kolmas audio kodeerimise ja tihendamise tehnoloogia, mis põhineb tunnetusliku kodeerimise meetodil. On parem kui AC-2 ja pakub kuut audiokanalit (5+1) kitsamas sagedusribas kui tavaline kahe kanaliga stereo. AC-3 on kasutusel DVD-Video ja HDTV juures

AC-3 ja "Dolby Digital" on sünonüümid