record (2)salvestis Mingile infokandjale (paberile, magnetkettale, magnetilindile, optilisele kettale, pooljuhtmällu jne.) jäädvustatud teave