straight-through cableotsekaabel Ethernet’i kaabel, mille mõlemas otsas on pistikud ühendatud ühtmoodi, st sama värvi juhtmed lähevad mõlemas pistikus sama numbriga jalgade külge. Otsekaableid kasutatakse kahe erineva seadme (näit. arvuti ja jaotur) kokkuühendamiseks

Vt. ka crossover cable ja RJ-45