PpV (Pay per View)vaatetasu Vaatetasuga programmid on sellised tasulised telesaated, mida kõigile neid tellinud vaatajatele saadetakse ühel ja samal ajal. (nõudevideo programme saab tellida individuaalselt ükskõik mis kellaajal)

Vt. ka pay TV, VoD