RSS feedRSS-kanal XML-keeles kirjutatud veebileht, mis sisaldab linke teistele veebilehtedele. On olemas spetsiaalsed programmid (RSS-lugejad), mis neid linke loevad ja ehitavad pealkirjadest koosnevaid veebilehti, mida pidevalt värskendatakse. Uudistesaidid pakuvad uudispealkirju sisaldavaid RSS-kanaleid ning personaalsed veebipäevikud kasutavad neid huviliste teavitamiseks uutest sissekannetest. Iga kasutaja saab ise määrata, milliseid RSS-kanaleid tema RSS-lugemisprogramm kasutab.

Eesti uudistekoondaja w3.ee koondab pealkirju enam kui 30 RSS-kanalist, mida pakuvad ajakirjad, ajalehed, uudistepakkujad, ärifirmad jt.