splitterjagur Kaabel või konnektor, millel on üks sisend ja kaks väljundit. Jaguri abil saab näiteks jagada ühest antennist saabuvat televisioonisignaali kahe televiisori vahel, ühendada kaabeltelevisiooni kaabli külge nii televiisori kui arvuti jne. Lisaks signaali jagamisele toimub jaguris harilikult ka lainetakistuse sobitamine, et vältida peegeldustest tingitud signaalikadu