audio signalaudiosignaal, helisignaal Televisioonis, raadios ja helisalvestustehnikas mikrofoni abil elektriliseks signaaliks muundatud heli- e. akustiline signaal. Televisioonisignaal koosneb video- e. pildisignaalist ja audio- e. helisignaalist.

Analooghelitehnikas kasutatakse mikrofonist tulevat ajas pidevalt muutuvat signaali, mida võimendatakse, töödeldakse, salvestatakse ja edastatakse analoogsignaalina. Digitaalhelitehnikas muundatakse analoogsignaal pärast esialgset töötlemist analoog-digitaalmuunduri abil digitaalsignaaliks, mida seejärel vastavalt vajadusele töödeldakse, salvestatakse ja edastatakse