IF (Intermediate Frequency)vahesagedus Superheterodüünvastuvõtjates sagedus, mis saadakse vastuvõetava raadiosignaali ja vastuvõtja ostsillaatori poolt genereeritud sageduse segustamisel.

Raadiosignaal kujutab endast põhiribasignaaliga moduleeritud kandesagedust ja põhimõtteliselt võiks häälestada vastuvõtja raadiojaama sagedusele, võimendada signaali ja siis eraldada põhiribasignaali kandevsagedusest. Sellist vastuvõtjat nimetatakse otsevastuvõtjaks ning seda saab kasutada ühe lähedalasuva raadiojaama kuulamiseks, mille signaal on palju tugevama kui teiste jaamade omad. Paraku on tehniliselt raske, kui mitte võimatu ehitada selliseid filtreid, mis suudaksid ühele jaamale häälestamisel naabersagedusetel töötavad jaamad täielikult maha suruda. Superheterodüünvastuvõtja töötab nii, et vastuvõtja sisendi häälestamisel mingile sagedusele muudetakse vastavalt ka vastuvõtjasse sisseehitatud ostsillaatori sagedust, nii et nende kahe sageduse vahe (vahesagedus) on alati üks ja sama. Vahesagedussignaali võimendamine toimub kitsaribaliste vahesagedusfiltritega varustatud võimendusastmetes ning lõpuks eraldatakse detektori abil sellest puhas põhiribasignaal