binary to text encodingbinaar-tekstkodeering Andmete kodeerimine ASCII tekstina, st binaarandmete esitamine prinditavate ASCII tärkide jadana. Sellist kodeermisviisi kasutatakse juhtudel, kui andmeedastuskanal või -protokoll näeb ette ASCII märkide kasutamist (näit. e-post ja Usenet).

ASCII kooditabelis on kõik märgid kodeeritud 7-bitiste koodidena, kuid andmed on arvutis 8-bitiste baitidena. Kui tekib vajadus saata e-posti lisandina ka pilte, siis kodeeritakse 8-bitised andmebaidid 7-bitisteks ASCII märkideks, mis edastatakse koos sõnumiga ja dekodeeritakse vastuvõtupoolel tagasi andmebaitideks.