Base64Kodeerimismeetod, mis teisendab binaarandmeid ASCII tekstiks ja vastupidi. Selleks paigutatakse 24-bitisesse puhvrisse 3 andmebaiti ning seejärel võetakse sealt bitte kuuebitiste üksustena, mis kodeeritakse 7-bitisteks ASCII märkideks. Kuue biti abil saab esitada kokku 64 erinevat ASCII märki ning standardne Base64 kasutab inglise tähestiku tähti A-Z, a-z, 0-9 ja lisaks veel = ja /. Kuna kolme baidi esitamiseks on vaja nelja ASCII märki, siis kasvab esialgne fail ligi kolmandiku võrra.

Base64 on kasutusel ühena võimalikest MIME kodeermismeetoditest