MT/s (MegaTransfers per SECond)Miljonit efektiivset edastust sekundis, siinikiiruse ja kanalikiiruse mõõtühik. Efektiivne tähendab siin seda, et mõõdetakse mitte liidese taktgeneraatori sagedust, vaid tegelikku edastuskiirust. Kui andmeid edastatakse nii taktimpulsi esimese kui tagumise frondi ajal, siis efektiivne edastuskiirus on 2 korda suurem kui taktsagedus. Sellisel juhul vastab näit. taktsagedusele 400 MHz efektiivne edastuskiirus 800 MT/s, kuid vale oleks öelda, et siinikiirus on 800 MHz