GKS (Graphical Kernel System)graafiline tuumsüsteem Standardne ISO 7942 graafikasüsteem, mis määrab rea funktsioone raalgraafika programmeerimiseks ning rakenduste ja graafiliste välisseadmete vahelise liidese