Gray codeGray kood Arvusüsteem alusel 2, kus järjestikused väärtused erinevad ainult ühe biti võrra.

 
KümnendsüsteemKahendsüsteemGray kood
0000000
1001001
2010011
3011010
4100110
5101111
6110101
7111100

Nagu tabelist näha, tuleb üleminekuks arvult 7 arvule 1 muuta Gray koodis ainult üht bitti, mistõttu sellist koodi nimetatakse tsükliliseks. Gray kood leiab laialdast kasutamist näit. mehaanilistes releesüsteemides, kus on väga raske saavutada seda, et kaks või kolm releed muudaksid oma olekut absoluutselt samaaegselt, mis on nõutav tavalise e. naturaalse kahendsüsteemi puhul. Sides on Gray kood kasutusel enamiku modulatsioonimeetodite juures, sest tagab parema veakindluse kui teised kodeerimismeetodid