ECTF (Enterprise Computer Telephony Forum)Ettevõtte Arvutitelefoni Foorum 1996.a. asutatud tööstusharuühendus, miú on arbiitriks kõne- ja andmeside integreerimist käsitlevate standardite osas. ECTF kujutab endast katusorganisatsiooni, mis koordineerib paljude väiksemate organisatsioonide tegevust USA-s ja Euroopas eesmärgiga edendada toodetevahelist koostalitlusvõimet. Alates 2003.a. tegutseb ECTF CompTIA sektsioonina

Vt. lähemalt www.comptia.org/sections/ectf/