KiB (kibibyte)kibibait Ingliskeelne "kibibyte" on lühend sõnadest "kilo binary byte"

1 kibibait = 210 baiti = 1024 baiti

Mälumahu mõõtühikuna on kibibait võetud kasutusele sellepärast, et üldkasutatav ühik kilobait tähendas vahel 1000 baiti ja vahel 1024 baiti. Kuna need arvud on üsna lähedased, siis sellest erilisi probleeme ei tekkinud, aga seoses kõvaketaste mälumahu kiire kasvuga muutus erinevus oluliseks. Näit. kui kõvaketta maht on 100 GB, siis sõltuvalt sellest, kas mõistame 100 GB all 100x10003 või 100x10243 baiti, saame erinevuseks 7 miljardit baiti

 
Binaarühik Väärtus SI ühik Väärtus
kibibait (KiB) 210 kilobait (kB) 103
mebibait (MiB) 220 megabait (MB) 106
gibibait (GiB) 230 gigabait (GB) 109
tebibait (TiB) 240 terabait (TB) 1012
pebibait (PiB) 250 petabait (PB) 1015
eksbibait (EiB) 260 eksabait (EB) 1018
zebibait (ZiB) 270 zettabait (ZB) 1021
yobibait (YiB) 280 yottabait (YB) 1024