token (1)märk Programmikeelte puhul tähendab see programmikeele vähimat elementi. Märgiks võib olla näiteks võtmesõna, operaator või kirjavahemärk