unconditional jumpsundsiire, sundhüpe Programmi töö jätkumine mitte järgmise käsu täitmisega, vaid siirdekäsuga määratud kohast. Erinevalt tingsiirdest ei sõltu sundsiire sellest, kas mingi tingimus on eelnevalt on täidetud või mitte