string literalstringiliteraal, sõneliteraal Stringi väärtuse esitus arvutiprogrammi tekstis. Et oleks võimalik eristada stringi programmikoodist, paigutatakse see piirete vahele. Näit. JavaScript’is kasutatakse piiretena ühe- või kahekordseid jutumärke:

"Tere hommikust!"
’Tere hommikust!’