Occam’s razorOccami printsiip 14.saj. inglise filosoofile William Ockhamile (ka Occam) omistatav ütlus "Olemusi ärgu rohkendatagu ilma vajaduseta" (entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem). See tähendab, et kui kaks teooriat annavad sama tulemuse, siis parem on see teooria, mis sisaldab vähem eeldusi ja postulaate, ehk teisiti öeldes lihtsam teooria.

Occami printsiibil on palju erinevaid sõnastusi, näiteks "Lihtsaim vastus on harilikult õige vastus" või "Lihtsus on ülim tarkus". A. Einsteini sõnastus on "Tehke kõik nii lihtsaks kui võimalik, aga mitte lihtsamaks".

Näiteid.
1) Nii Ptolemaiose geotsentriline mudel kui ka Kopernikuse heliotsentriline mudel võimaldavad võrdselt hästi kirjeldada planeetide liikumist ehk mõlemad on õiged, kuid Kopernikuse mudel on märksa lihtsam ja seetõttu eelistatavam.
2) Lorentz tõi oma elektromagnetlainete teooriasse eetri mõiste, milles elektromagnetlained levivad sarnaselt helilainete levimisele õhus. Einsteini erirelatiivsusteooria ei saab hakkama ilma eetrita ning kuna mõlemad teooriad kirjeldavad elektromagnetlaineid võrdselt hästi, siis Occami printsiibi kohaselt tuleb eelistada Einsteini teooriat

Occami printsiipi nimetatakse "habemenoaks" (razor), kuna seda kasutatakse mittevajalike eelduste ja postulaatide kõrvaldamiseks ehk "raseerimiseks".