IRQ (Interrupt ReQuest)katkestusnõue, katkestusnõudejuhe Kuigi IRQ ehk "Interrupt Request" tähendab tõlkes "katkestusnõuet", kasutatakse seda terminit harilikult katkestusnõudejuhtme lühendina. Katkestusnõudejuhtmed on tegelikult protsessoriga ühendatud juhtmed, mida mööda sisend- ja väljundseadmed saavad protsessorile saata katkestusnõudeid.

Kui ühele ja samale IRQ juhtmele saabuksid katkestusnõuded mitmelt seadmelt (välja arvatud PCI-seadmed), tekiks riistvarakonflikt. Seepärast on personaalarvutites 16 IRQ juhet ja igale seadmele on omistatud oma IRQ juhe. Enne PnP spetsifikatsiooni ilmumist kasutati selleks DIP-lüliteid, millega IRQ-juhtmeid riistvaraliselt ümber lülitati ning laiendussiinide lisamisel esines sageli IRQ-konflikte. PnP-tehnoloogia lubab sedasama teha tarkvaraliselt, mis on kasutajale palju mugavam.

PCI siin võimaldab IRQ juhtmete ühiskasutust mitme seadme poolt, mis lubab personaalarvutiga ühendada rohkem välisseadmeid. Tüüpnäide selle kohta, kuidas personaalarvutis toimub katkestusnumbrite omistamine seadmetele:

  IRQ Seade
   0  Süsteemitaimer
   1  PS/2 port
   2  Ühendatud IRQ 9-ga
   3  COM2, COM4
   4  COM1, COM3
   5  Heli
   6  Flopiketas
   7  LPT1
   8  Reaalaja kell
   9  VGA, 3270 emuleerimine**
   10  **
   11  **
   12  PS/2 port
   13  Matemaatika-kaasprotsessor
   14  IDE primaarketas
   15  IDE sekundaarketas

** Üldotstarbeliseks kasutamiseks