jobtöö, tööde Kasutaja määratletud töötlusüksus, eriti pakktöötlusel; üldjuhul koosneb tegumitest