domain controllerdomeenikontroller MS Windows serverites nimetatakse domeenikontrolleriks serverit, mis käitleb autentimisnõudeid (võimaldab sisselogimist) Windows Serveri domeenis.

Windows NT puhul oli üks server konfigureeritud primaarseks domeenikontrolleriks ja kõik ülejäänud olid sekundaarsed domeenikontrollerid. Kui primaarkontroller langes rivist välja, tuli mõni sekundaarkontroller ümber konfigureerida primaarkontrolleriks. Windows 2000 ja hilisemate serverite juures võeti kasutusele märksa paindlikum Active Directory tehnoloogia