channel (2)kanal IBM suurarvutisüsteemides nimetatakse kanaliks suure ribalaiusega ühendust keskprotsessori ja teiste suhteliselt lähedal asuvate protsessorite, tööjaamade, printerite ja mäluseadmete vahel. Seda nimetatakse ka kohtühenduseks vastandina kaugühendusele.

Iga kanal on iseseisev üksus, mis suudab ühel ja samal ajal vahetada andmeid nii teiste kanalite ja keskprotsessoriga. Näit. 10 kanaliga arvutis edastatakse samaaegselt 10 andmevoogu suunaga keskprotsessori poole ja sealt välja. Personaalarvutites on kanalite asemel kasutusel siinid, mis töötavad ühiskasutusega kanalitena kõigi seadmete vahel ning iga seade peab ootama oma järjekorda siini kasutamiseks