B-channel (Bearer channel)B-kanal, kandekanal ISDN-süsteemi põhiandmekanal andmeedastuskiirusega 64 kbit/s. BRI (Basic Rate Interface) ISDN-süsteemis on kasutusel kaks B-kanalit ja üks väiksema läbilaskevõimega D-kanal juhtinformatsiooni edastamiseks. PRI (Primary Rate Interface) süsteemis on 23 (USA) või 30 (Euroopa) B-kanalit ning üks D-kanal