IPS (Intrusion Prevention System)sissetungi takistamise süsteem Võrguturbevahendid, mis kontrollivad tegevust võrgus või arvutites, et tuvastada pahatahtlikku tegevust. Sisstungi takistamise süsteemi peaülesanne on pahatahtliku tegevuse avastamine, sellise tegevuse kohta informatsiooni logimine ja andmeturbepersonali teavitamine ning üritamine pahatahtlikku tegevust blokeerida või peatada.

Sissetungi takistamise süsteeme nimetatakse ka sissetungi avastamise ja takistamise süstemideks (IDPS - Intrusion Detection and Prevention System)